Terug de lucht in ...

We hebben het goede nieuws via VML mogen ontvangen dat er eindelijk toestemming werd gegeven door het kabinet van minister Bellot om opnieuw de activiteiten te kunnen starten vanaf 11 mei.
Daar de corona-crisis nog steeds gaande is, dient ieder lid dat wenst te vliegen, zich STRIKT te houden aan de geldende maatregelen.