Het zwaartepunt zit goed

Na het “NU” commando kwam de paraspringer van het modelvliegtuig los maar de chute wilde niet openen. Mijn eerste gedachte ging uit naar de safety-lijn maar bij de landing van het modelvliegtuig konden we zien dat de safety-lijn toch aan het dropbakje hing. Wat er misging blijft een raadsel.

De paraspringer dan maar gaan halen. Deze lag in de boomgaard van de perenkweker.

Doordat het zwaartepunt zich op de goede plaats van de paraspringer bevindt kwam deze netjes op de buik terecht. Waarschijnlijk door de perfecte buiklanding geen schade te bespeuren, buiten het vuile overalletje dat vol modder hing door de drassige grond. Een wasbeurtje en hier is niets meer van te merken.

We hebben al ondervonden dat het model Bazi wel een harde klap kan verdragen.
Mijn conclusie … het zwaartepunt is van zéér groot belang tijdens de val voor het goed kunnen openen van de chute … maar ook als het even misgaat zoals hierboven beschreven ... 😉

Ons Mathilde na een buiklanding